Panel Rejestracyjny


Tytuł:

Imie:
*
Nazwisko:
*
Instytucja(nazwa firmy):
*
Adres:
* Kod Pocztowy:*
Miasto: * Kraj: *
E-mail:
*
Potwierdz E-mail:
*


*) - wymagane

Opłata konferencyjna z zakwaterowaniem:Nazwisko współlokatora:


Jestem studentem, korzystam ze znizki 200 zl
Planuję wysłać abstrakt na wystąpienie ustne/plakat

Chcę skorzystać z transportu autobusem UJ na trasie Kraków-Zakopane
Chcę skorzystać z transportu autobusem UJ na trasie Zakopane-Kraków

Chcę uczestniczyć w szkole SPM (bez dodatkowej opłaty)Adres do faktury:

Instytucja(nazwa firmy):

Addres:
Kod Pocztowy:
Miasto: Kraj:
NIP(Numer VAT), przy braku numeru NIP proszę napisać osoba prywatna:Uwagi i komentarze: np rodzj diety ....


Opłata dodatkowa w wysokości 100 zł będzie naliczana w przypadku płatności dokonywanych po 22.10.2018.

Obliczoną opłatę konferencyjną należy przesłać na konto:
Wydział Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Nr konta: 07 1240 4722 1111 0000 4855 9692 w banku PEKAO S.A. O/Kraków koniecznie
z dopiskiem "STM-AFM 2018 - imię i nazwisko"

W przypadku anulowania udziału pobierane są następujące opłaty:
- 50 zł - gdy rezygnacja nastąpi do 24.10.2018,
- 250 zł - gdy rezygnacja nastąpi pomiędzy 25.10.2018- 26.11.2018,
- 100% całkowitego kosztu udziału gdy rezygnacja nastąpi po 26.11.2018

Wysyłając formularz rejestracyjny uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych zawartych w formularzu, umieszczenie imienia, nazwiska i afiliacji w programie i książce streszczeń, oraz na przekazanie tych danych do OKW Hyrny celem dokonania rezerwacji odpowiedniego pokoju.